Ubezpieczenie grobu

W dzisiejszych czasach wartości nagrobków sięgają często od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Niestety z tego powodu są też łakomym kąskiem dla złodziei. Nagrobek może również zostać zniszczony w wyniku zdarzeń losowych, takich jak upadek drzewa, powódź, czy huragan, albo celowo zostać zniszczony przez chuliganów. Aby zabezpieczyć się w razie takich zdarzeń warto zastanowić się nad ubezpieczeniem grobu.

Ubezpieczenie grobu, ubezpieczenie nagrobka

Ubezpieczeniem objęty jest grób albo tradycyjny nagrobek składający się z płyty umieszczonej na cokole wraz z tablicą oraz rzeźbami i innymi elementami ozdobnymi takimi jak krzyże i wazony. Istnieje również możliwość ubezpieczenia ławeczki przy nagrobku lub nawierzchni wyłożonej dookoła nagrobka.

Jeżeli  wykupimy ubezpieczenie  to chroni ono nagrobek przed skutkami działania sił przyrody i żywiołów: powodzią, opadami deszczu i śniegu, huraganem, gradobiciem, upadku drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi czy uderzeniem pojazdu. Odszkodowanie otrzymamy też w razie kradzieży całego nagrobka lub jego elementów np. rzeźb lub wazonów, o ile są one przymocowane na stałe do nagrobka lub grobowca. Ubezpieczenie nagrobka chroni także przed ryzykiem dewastacji rozumianej jako umyślne zniszczenie przez osobę trzecią.

Zajmujemy się wszelkimi sprawami administracyjnymi związanymi z wykupieniem ubezpieczenia grobu w Chorzowie, Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej i innych miastach. Cena takiej usługi wynosi 30 zł od grobu plus cena ubezpieczenia (zazwyczaj jest to 1% wartości grobu na rok).

Zobacz także jakie inne usługi oferujemy w ramach opieki nad grobami w miastach Górnego Śląska (m.in. Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska).

Facebook Messenger